Asbestikartoitukset ja neuvonta

Onko tämä asbestia? Kuinka paljon asbestia on? Mitä asbestipurkutyö mahtaisi maksaa?

Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoitus on laadittava asiantuntijatyönä ja kartoituksen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi.

Asbestikartoitus on pääsääntöisesti tehtävä, koska ennen suunniteltujen purkutöiden aloittamista on oltava varmuus siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Jos asbestikartoitus jätetään tekemättä, on rakennuttajan huolehdittava, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä. Asbestipurkutyötä (asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista, asbestin poistamista niistä, asbestirakenteiden koteloimista ja peittämistä, asbestisiivousta tai asbestipitoisten jätteiden kokoamista ja viimeistelyä työpaikalta pois kuljetettavaksi) saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, jonka aluehallintovirasto (työsuojeluviranomainen) on valtuuttanut tällaista työtä tekemään.

AsBestMen tekee asbestikartoituksia sekä tarjoaa asbesti- ja muihin purkutöihin liittyvää neuvontaa. Oletpa omakotiremontoija, taloyhtiön hallituksen jäsen tai isännöitsijä – meiltä saat kokemukseen, arkijärkeen sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvaa tietoa purkutöiden tarpeellisuudesta ja suorittamisesta. Annettu neuvonta ei velvoita tilaamaan asbestipurkutyötä AsBestMeniltä. Ota yhteyttä!