Asbestikartoitukset ja neuvonta

Onko tämä asbestia? Kuinka paljon asbestia on? Mitä asbestipurkutyö mahtaisi maksaa?

Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin kiinteistöihin/kohteisiin ennen purkutöiden aloittamista. Asbestikartoituksessa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoitus on laadittava asiantuntijatyönä ja kartoituksen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi.

Kaikilla AsBestMen Oy:n asbestikartoittajilla on VTT:n myöntämä asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifikaatti.

  • Janne Saarinen (VTT-C-23265-33-17)
  • Mika Vihervirta (VTT-C-10826-33-14)
  • Tomas Windahl (VTT-C-22302-33-16)

AsBestMen tekee asbestikartoituksia sekä tarjoaa asbesti- ja muihin purkutöihin liittyvää neuvontaa. Oletpa omakotiremontoija, taloyhtiön hallituksen jäsen tai isännöitsijä – meiltä saat kokemukseen, arkijärkeen sekä voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvaa tietoa purkutöiden tarpeellisuudesta ja suorittamisesta. Annettu neuvonta ei velvoita tilaamaan asbestipurkutyötä AsBestMeniltä. Ota yhteyttä!