Asbestisaneeraus

AsBestMen tekee pienet ja suuret, hankalatkin asbestisaneeraukset ammattitaidolla ja vankalla kokemuksella. Yrityksen ammattiylpeä ja sitoutunut henkilöstö sekä vakiintuneet työtavat takaavat työn korkean laadun. Ota yhteyttä!

 

Missä asbestia on?

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922-1993. Erityisen runsasta asbestin käyttö oli vuosina 1963-1979. Asbestin käyttö lopetettiin rakennusmateriaaleissa 1994.

Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa (etenkin palo-ovissa), proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Asbestia voi olla ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä esim. ilmanvaihtolaitteistoissa, putkien eristysmateriaalina, julkisivuissa, lattioissa, katoissa ja sisäverhouslevyissä. Asbestia on käytetty runsaasti myös rakenteiden palosuojauksessa ja äänieristyksessä. Myös rakennustarvikkeissa kuten esim. tasoitteissa, liimoissa ja maaleissa voi olla asbestia.

Asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa selviävät asbestikartoituksessa.

 

Miksi asbesti on vaarallista?

Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski on sairastua syöpään tai hengityselinsairauksiin. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien (20-30 vuotta) kuluttua altistumisesta.

Asbesti aiheuttaa eniten työperäisiä kuolemia Suomessa (yli sata vuodessa). Yli 800 asbestille altistunutta sairastuu vuosittain asbestin aiheuttamaan keuhkojen sairauteen. Suomessa arvioidaan olevan noin 200 000 asbestille altistunutta henkilöä.

Koska asbesti on vaarallista, valtioneuvosto on tehnyt päätöksen asbestityöstä (Finlex), jonka tarkoitus on vähentää ja ehkäistä työstä johtuvaa asbestialtistusta ja siitä aiheutuvaa terveysvaaraa. Päätöksen mukaan työntekijöiden altistumista asbestille tulee vähentää, ehkäistä ja seurata.

Asbestilainsäädäntö koskee työtä, työntekijöitä ja toimitiloja. Myös kotioloissa sijaitseva asbesti aiheuttaa syöpää ja altistumista sille tulee siis välttää. Asuinkiinteistöjen remonteissa tuleekin huomioida remonttikohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa.

 

Milloin asbesti täytyy poistaa?

Paikallaan esimerkiksi seinässä tai lattiassa oleva asbesti ei ole ehdoton terveysriski. Asbestisaneerauksen tarve liittyy usein muuhun korjaus-/purku-/rakentamistyöhön: kun asbestia sisältävää rakennetta käsitellään, on asbesti poistettava, jotta se ei karkaa ilmaan. Erityisesti lvi-remontteihin (lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka) liittyy usein asbestisaneerauksen tarve. Asbestisaneerauksen tarve ja suuruus selviävät asbestikartoituksessa.

Purkutyön aikainen asbestialtistus

On tärkeää, etteivät asbestikuidut pääse leviämään ympäristöön. Purkutöiden aikaista asbestialtistusta voidaan vähentää ja ehkäistä suunnittelemalla työ huolellisesti ja toteuttamalla se niin, että pölyä syntyy mahdollisimman vähän ja se poistetaan lähellä syntypistettään. Esimerkiksi erikoissuodattimilla varustettujen imureiden käyttö estää kuitujen ja hiukkasten leviämisen.

 

Kuka asbestipurkutyön voi tehdä? Voinko poistaa asbestit itse?

Asbestitöihin vaaditaan erikoiskoulutus sekä työsuojeluviranomaisen (aluehallintovirasto) lupa (ks. työsuojeluhallinto). Älä tee pientäkään asbestipurkutyötä itse. Asbestityö alkaa aina asbestikartoituksella.

Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa. Luvan saaminen edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä: hänellä on 1) asianmukaiset laitteet ja varusteet työhön, 2) työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön ja 3) työntekijöiden terveydentila on sopiva kyseiseen työhön (ks. asbestipurkutyövaltuutus).

Asbestipurkutyö tulee teettää työsuojelupiirin valtuuttamalla purkuyrityksellä. Purkuyritys huolehtii asbestityön aloittamisilmoituksen ja työsuunnitelman toimittamisesta työsuojelupiiriin (ks. asbestipurkutyösuunnitelma), jätteen purkamisesta, merkitsemisestä ja tiiviistä pakkaamisesta sekä toimittamisesta asianmukaiseen jätteenkäsittelykeskukseen.

 

Mitä purkutöistä syntyvälle asbestijätteelle tehdään? Mihin jäte viedään? Mitä maksuja tästä tulee?

Asbestijäte pakataan aina siten, että pakkaus ei missään käsittelyn vaiheessa rikkoudu eivätkä asbestikuidut pääse ilmaan. AsBestMen käyttää jätteen pakkaamiseen esimerkiksi lasikuituvahvisteisia säkkejä. Jos jätettä ei voida pakata jätesäkkiin ja jäte on pölyämättömässä muodossa (kuten ehjät kattolevyt) riittää, että asbestijätettä sisältävä lava peitetään huolellisesti kaksinkertaisella muovilla.

Jätepakkaus ja -kuorma on aina merkittävä tekstillä, jossa lukee ”ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen vaarallista. / ASBESTAVFALL. Farligt att inandas.”

Vaarallinen jäte on luovutettava toimijalle, jolla on asianmukainen ympäristölupa sen käsittelyyn. Ekopartnerit käsittelee AsBestMenin tekemästä työstä syntyvän asbestijätteen. Jätekuormat viedään Topinojan jätekeskukseen. AsBestMenin asiakas saa aina halutessaan tositteen asianmukaisesti hoidetusta jätteenkäsittelystä. Jätteenkäsittely sisältyy aina urakan hintaan eli asiakas ei maksa jätteenkäsittelystä erikseen.