Pölyämättömät purkutyöt

Purku- ja rakennustöissä syntyy usein hiukkasmaisia epäpuhtauksia eli pölyä. Pölyä tuottavia työvaiheita ovat muun muassa ruiskumaalaus, piikkaus ja betoniseinien hionta, seinä- ja kattotasoitteiden levitys ja hionta, lattiatasoitteiden hionta, puun leikkaus, eristystyöt ja laatoitustyöt.

Voimassa olevat lait edellyttävät pölyn hallintaa purkutöissä. Viranomaismääräysten mukaan rakennusten tai rakennelmien purku- ja kuivatustöissä syntyvien epäpuhtauksien leviäminen tulee estää.

Rakentamistyön pölynhallinnan tavoitteena on puolestaan vähentää työssä syntyvän pölyn määrää sekä estää rakentamisessa syntyvien, hiukkasmaisten epäpuhtauksien leviäminen työpisteestä työmaan muihin tiloihin.

Pölynhallinnan keinoja ovat vähän pölyä synnyttävien tai pölyämättömien työmenetelmien käyttö, kohdepoistojen käyttö pölyävissä työvaiheissa, työmaa-alueiden osastointi ja alipaineistus sekä pölyä synnyttävien töiden suorittaminen erillisessä, tehtävään varatussa tilassa.

AsBestMen Oy tekee pölyämättömät purkutyöt ammattitaidolla sekä asianmukaisin varustein. Annamme myös purkutöihin liittyvää neuvontaa. Ota yhteyttä!