Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Kokeneet ja asiantuntevat kartoittajamme selvittävät ennen purkutöiden aloittamista, onko kohteessa asbestia tai muita haitta-aineita.

Asbestikartoitus ennen purkutöitä

Asbestikartoitus on pakollinen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kohteissa, joissa suoritetaan minkäänlaisia purkutöitä. Kartoituksen tarkoituksena on paikallistaa kohteessa mahdollisesti olevat asbestia sisältävät materiaalit ja rakenteet, määrittää asbestin laatu, laskea asbestipitoisten materiaalien määrät sekä määrittää ko. materiaalien pölyävyys purettaessa.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitusten tekijöillä tulee lain mukaan olla riittävä pätevyys ja asiantuntemus. Kaikilla kartoittajillamme on Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä haitta-aineasiantuntijan sertifikaatti. 

Ota yhteyttä

Asbestikartoitus tarjoaa tietoa

Asbestikartoituksessa hyödynnetään erilaisia asiakirjoja, mm. piirustuksia,  ja tarvittaessa otetaan myös materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Tarvittavien näytteiden määrä riippuu kohteen rakennusajankohdasta, kohteeseen sen käyttöhistorian aikana tehdyistä saneerauksista ja kohteen rakennusmateriaaleista.

Asbestikartoituksen perusteella voidaan määrittää turvalliset suoritustavat tuleville saneerauksille. Asbestikartoitus toimii myös apuna saneerausten kustannusten, aikataulun ja toteutustapojen suunnittelussa, joten kartoitus on usein järkevää tehdä hyvissä ajoin ennen varsinaisten saneeraustöiden aloittamista. 

Pyydä tarjous

Laajempi Haitta-ainekartoitus

Usein vanhoissa kiinteistöissä on asbestin lisäksi käytetty myös muita terveydelle ja ympäristölle vaarallisia rakennusmateriaaleja . Yleisimpiä Suomessa rakennusmateriaaleissa käytettyjä haitta-aineita asbestin lisäksi ovat PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit, PCB-yhdisteet sekä lyijy ja muut raskasmetallit.

Varsinkin suuremmissa saneerauskohteissa kannattaa kartoituksen yhteydessä selvittää asbestin lisäksi myös muut haitta-aineet. Ajoissa suoritettu ja mahdollisimman laajasti toteutettu kartoitus säästää huomattavasti aikaa ja kustannuksia, kun asbestin ja muiden haitta-aineiden purkutöihin osataan varautua jo suunnitteluvaiheessa.

Kysy lisää

Tyypillinen haitta-ainekartoituksen kulku