Asbestipurkutyöt

Asbestipurkutöissä ja muissa purkutöissä huolehdimme erityisesti pölynhallinnasta. Teemme kaikki purkutyöt turvallisesti ja säädösten mukaisesti. 

Asbestipurkutyöt vaativat luvan

Asbestipurkutyöt ovat aina luvanvaraista työtä. Asbestipurkutöissä keskeisinä asioina ovat pölynhallinta sekä purkutyöntekijöiden ja muiden tilan käyttäjien suojaaminen asbestipitoiselta pölyltä. Meillä on ammattitaitoiset purkutyöntekijät, jotka tekevät huolellista ja tarkkaa työtä. Kaikilla purkutyöntekijöillämme on voimassa olevat asbestipurkutyöluvat. 

Olemme vuosien aikana suorittaneet asbestipurkutöitä tuhansissa erilaisissa kohteissa. Pienimmillään asbestipurkutyön kohteena on yksittäisen asunnon keittiö tai kylpyhuone. Suurimmissa projekteissa kohteena on kokonainen taloyhtiö tai teollisuuslaitos.

Asbestipurkutöiden lisäksi suoritamme myös muiden haitta-aineiden, kuten PAH-yhdisteitä, PCB:tä tai raskasmetalleja sisältävien materiaalien purkutöitä.

Kysy lisää

estämme pölyn leviämisen

Asbestipurkutöissä ensisijaisena työskentelytapana on ns. osastointimenetelmä, jossa purkutyöalue erotetaan ilmastollisesti muista tiloista esimerkiksi kevytrakenteisten muoviseinien avulla ja purkualue alipaineistetaan koko asbestipurkutyön ajaksi. Näin pystytään tehokkaasti estämään asbestipitoisen pölyn leviäminen purkualueelta muualle. 

Työn jälkeen osaston ilman puhtaus ja jatkokäytön turvallisuus varmennetaan osaston sisältä otetulla ilmanäytteellä, joka analysoidaan puolueettomassa laboratoriossa.

Pienemmissä töissä asbestipurkuja voidaan joissain tapauksissa Aluehallintoviraston erityisluvalla tehdä myös muilla menetelmillä, kuten ns. pussipurkumenetelmällä ja kohdepoistomenetelmällä.

Ota yhteyttä

Muut purkutyöt

Asbesti- ja haitta-ainepurkujen lisäksi teemme myös ns. normaaleja purkutöitä. Koska mikään pöly ei ole terveydelle vaaratonta, painotamme näissäkin töissä aina pölynhallintaa. 

Asbestin purkutöissä käytettäviä menetelmiä voidaan käyttää myös sellaisissa kohteissa, joissa materiaalit eivät sisällä haitallisia aineita, mutta joissa pölynhallinta on muuten erittäin tärkeää. Yleisimpänä menetelmänä näissäkin tapauksissa käytämme osastointia, mutta se voidaan toteuttaa osittain kevennettynä, esimerkiksi ilman sulkutunnelia, alipaineen seurantaa ja ilmamittauksia.

Kysy lisää

Tyypillinen asbestipurkutyön kulku